FANDOM


Piano Puzzle

A zongora a zeneteremben

Music Room - Concept Art

A zongora-rejtvény rajongói rajza

A zongora rejtvénye a Silent Hill 1-ben bukkan fel, és ez a második rejtvény, amivel a Midwichi Általános Iskolában találkozhatunk, rögtön az öreg úr keze rejtvény után. A zongora rejtélyének megoldása után szerzi meg Harry Mason az ezüst medált.

A zongora a Midwichi Általános Iskola második emeleti zenetermében található. Miután megtaláltuk az arany medált és betettük az óratoronyba, annak jogos helyére, a zongora fedele felnyílik, hozzáférhetővé téve a billentyűzetet. (És akkor zongora óra következik! :p ) A fontosabb billentyűk  (7 fehér, 5 fekete) tocsognak a vérben. Harrynek megfelelő sorrendben kell leütni a billentyűket, hogy megkaphassuk az ezüst medált — ez az utolsó szükséges tárgy az óratorony ajtó kinyitásához.

FeladványSzerkesztés

A segítő versikét a zeneterem tábláján találjuk, melynek neve A hangjavesztett madárkák históriája (A Tale of Birds Without a Voice)

Felfelé először a Pelikán repül,
Foga fáj a nyereményre,
A fehér tollas emelkedik rendületlenül.
Jön egy néma Galamb ifjú,
A Pelikán lassú szárnyú,  messze hátramarad tőle,
Alkalmasint ér a galamb a cél közelébe.
Száll a Holló,
Magasabbra mint a galamb teheti.
Hiú vágy még nem született ehhez hasonló.
Pihenni készül a Hattyú és mert ráér míg él
Leszállt a galamb mellé szorosan szegény.
Vár a Varjú, de mert álmos leszáll egykeként
Megáll aztán ásít egyet a padló rejtekén.
Ki az útnak bölcs tudósa?
Ki a rejtvény igaz kulcsa?
Ki lesz az, ki az ezüst kulcsot tüstént megleli?
   Eredeti szöveg: A Tale of Birds without a Voice

MegoldásSzerkesztés

A feladvány lényege, hogy a NÉMA hangokat megfelelő sorrendben üssük le, erre utal a vers címe is : A hangjavesztett madárkák históriája. 12 billentyűból 5 néma. Mindegyik madár fekete avagy fehér, Harry ebből találja ki azt, hogy melyik madár melyik néma hangot jelképezi. Az első versszak fehér tollas Pelikánról ír, tehát az első billentyű fehér. A következő versszak a messze elhúzó Galambról szól, tehát a sorban következő leütendő néma hang a távoli fehér. A következő sorok a galambot megelőző Hollóról írnak, tehát a következő hang az utolsó fehértől eggyel távolabbi fekete. A Hattyú a galamb mellé száll le és tőle lemarad, tehát a galamb billentyűjétől eggyel balra lévőt kell leütnünk . Utolsóként a  Varjú repül, de nem jut messzire, leül a padlón, tehát a legelső fekete hangot kell megszólaltatnunk.

Így a végső helyes leütési sorrend:

Piano